ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανανέωση ειδικής κάρτας ταξί

  1. ΑΙΤΗΣΗ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΜΤΑΟ21) (επικυρωμένη από ΚΕΠ)
  2. ΤΕΣΣΕΡΗΣ (4) ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
  4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΗΣ
  5. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ KAI ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΑΥΤΗΣ
  6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟ (ΑΜΚΑ)
    (Γιατροί στο Μαρούσι, Γιατροί στον Άγιο Στέφανο)