ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανανέωση ειδικής κάρτας ταξί

  1. ΑΙΤΗΣΗ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΜΤΑΟ21) (επικυρωμένη από ΚΕΠ)
  2. ΤΕΣΣΕΡΗΣ (4) ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
  4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΗΣ
  5. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ KAI ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΑΥΤΗΣ
  6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟ (ΑΜΚΑ)
    (Γιατροί στο Μαρούσι)