ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκδοση ειδικής άδειας ταξί

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 1. Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΕΤΩΝ.
 2. α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ:
  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(ΟΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 2/4/1969:ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΟΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3/4/1969:ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
  β) ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ:
  i) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ-ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α2. ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ,
  ii) ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ 185 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Ή ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ,ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ,ΛΙΧΤΕΣΤΑΙΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ Ή ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΝΕΧΩΣ Ή ΑΡΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ.


ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ:

 1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΜΤΑΟ19, ΜΤΑΟ20)  (επικυρωμένες από  το ΚΕΠ)

 2. ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

 3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η’ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  Η’ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ  ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
 4. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 5. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΙΝ (2-4-69) Ή ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑ (3-4-69)
 6. ΓΙΑΤΡΟΙ (Γιατροί στο Μαρούσι)
 7. ΑΦΜ
 8. ΠΑΡΑΒΟΛΟ: e-Paravolo