ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιοδική επιμόρφωση (Π.Ε.Ι.)

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι

ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΟΣΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΑΝ Η’ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ:

α) ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ C1,C1+E ή ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ C,C+E.

β) ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ D1,D1+E ή ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ D,D+E

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 35 ή 42 ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ:

α) ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ C1,C1+E η’ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ C,C+E ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

β) ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ D1,D1+E η’ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ D,D+E ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

  1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ: e-Paravolo
  2. 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
  4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ‘H ΑΔ.ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
  5. Α.Φ.Μ.