ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απώλεια διπλώματος

  1. ΠΑΡΑΒΟΛΑ: e-Paravolo

  2. ΑΦΜ

  3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ‘H ΑΔ. ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η’ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

  4. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

  5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ (κατέβασε)
  6. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)