ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με κοινοτικού τύπου

  1.  ΠΑΡΑΒΟΛΟ e-Paravolo
  2. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η’ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η’ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ 95 ΗΜΕΡΕΣ (3 ΜΗΝΕΣ) ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
  4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  5. ΑΦΜ
  6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (κατέβασε)
  7. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)