ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδήγηση και αλκοόλ

Κάθε χρόνο,  χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται σε ατυχήματα, τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους με την ίδια αιτία : οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συντηρούνται ακόμα και ανόητοι μύθοι, όπως “το ποτό με κρατάει σε εγρήγορση” ή “δεν με πιάνει εμένα το ποτό”.

Τίποτα από αυτά βέβαια δεν ισχύει και η τραγική κατάληξη τέτοιων απόψεων είναι οι θλιβεροί αριθμοί των στατιστικών ατυχημάτων που φέρνουν το αλκοόλ ως μια από τις βασικότερες αιτίες τους.

ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ

0,25-40g/l
Με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00)€ , εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του κυμαίνεται από 0,50 g/l έως 0,80 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.

0,8-1,1g/l
Με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00)€   και με αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για ενενήντα (90) ημέρες , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 0,80 g/l και μέχρι 1,10g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του τριμήνου, μόνο με την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.

άνω του 1,1 g/l
Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, διοικητικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00)€  και αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 1,10g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
ε την άρνηση πραγματοποίησης του ακλοτέστ, τεκμαίρεται κατανάλωση αλκοόλ άνω του 1,1g/l και ακολουθείται διαδικασία αυτοφώρου. Στην περίπτωση που η προβάλεται ως δικαιολογία πρόβλημα υγείας, τοτε ακολουθεί άμεση μετάβαση σε νοσοκομείο και πραγματοποίηση του αλκοτέστ εκεί.