ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας υπάρχει για να ελέγχει την κίνηση πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο της ΄χωρας με σκόπο πάνω απ’ όλα την ασφάλεια πεζών και εποχούμενων και στην συνέχεια την καλύτερη δυνατή ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι υποχρεωτική για όλους και οι παραβάσεις συνεπάγονται και σοβαρότατες κυρώσεις. Πάνω απ’ όλα όμως η τήρηση του Κ.Ο.Κ. είναι στάση ευθύνης και σεβασμού για τη ζωή μας και τις ζωές των άλλων.

Παρακολουθήστε το video από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση για την Κυκλοφοριακή Αγωγή.