ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Downloads

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα έγγραφα που χρειάζεστε για κάθε τύπο διπλώματός/διεκπαιρέωσης.

Έγγραφα / Αιτήσεις
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 121 ΜΕ ΝΕΟ ΝΟΜΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑ
Μ-ΤΑΟ01 ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α, Β
Μ-ΤΑΟ08-19 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ Ε.Ε
Μ-ΤΑΟ12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μ-ΤΑΟ13 ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Μ-ΤΑΟ14 ΑΠΩΛΕΙΑ
Μ-ΤΑΟ18 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Μ-ΤΑΟ19-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤ. ΕΔΧ 2021
Μ-ΤΑΟ20 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΧ
Μ-ΤΑΟ36 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 105