ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετατροπή επαγγελματικής άδειας σε ερασιτεχνική

  1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ: e-Paravolo

  2. ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η’ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

  4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

  5. ΑΦΜ