ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετατροπη ξένης άδειας

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ e-Paravolo
  2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ) ‘H ΑΔ.ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η’ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
  3. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ(ΑΡΙΩΝΟΣ 10-ΨΥΡΡΗ)
  4. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΚΑΤΕΒΑΣΕ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.1599/86,ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΩΣ Η’ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ,ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ.